Välkommen till Redovisningsgruppen Hbg AB!

Redovisningsgruppen Hbg AB bedriver sedan 1980 verksamhet inom redovisning, ekonomi och beskattning mm.


Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF).


Våra kunder är små och medelstora företag. Vi har erfarenhet av alla branscher, även jord- och skogsbruk. Arbetet sker flexibelt med dagens teknik inom ekonomiområdet i vår lokal eller på uppdragsgivarens kontor, allt efter önskemål.

Följ oss gärna på facebook där vi löpande lägger ut lite information och tips